M

Je Váš počítač pomalý? Mám pro Vás speciální, časově omezenou nabídku na podstatné zrychlení Vašeho PC či notebooku!Is your computer slow? I have a special, time-limited offer for you to significantly speed up your PC or laptop!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše soukromí je na prvním místě

Při návštěvě těchto internetových stránek webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetových služeb, internetovou stránku, ze které jste nás navštívil(a), internetové stránky, které u nás navštívíte, a datum. V některých případech můžete být požádáni o zadání osobních údajů. Můžete se svobodně rozhodnout, zda této žádosti vyhovíte.

Poskytovatel služeb Ing. Miloslav Kříž, se sídlem Egyptská 652/9, 16000 Praha 6, zapsán v živnostenském registru Úřadu městské části Praha 6,  IČ: 44871317 (dále jen „Poskytovatel„) za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetové stránky miloslavkriz.cz vydává tyto podmínky Ochrany osobních údajů.

Veškeré osobní údaje evidované na internetové stránce miloslavkriz.cz budou uloženy, zpracovány a případně předány správci webu, kterým je Ing. Miloslav Kříž (IČ: 44871317). Poskytovatel zaručuje, že s Vašimi údaji bude nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat. Souhlas s použitím Vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat nebo si vyžádat informace o těchto ukládaných údajích. Toto odvolání nebo dotazy ohledně ochrany údajů můžete zaslat také e‑mailem na mk@miloslavkriz.cz.

Poskytovatel shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek miloslavkriz.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti stránek, informování atd.

Poskytovatel neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržuje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

 

Použití osobních údajů

Poskytovatel shromažďuje pouze data nutná k uskutečnění plnění smlouvy o dílo uzavřené zákazníkem na internetových stránkách miloslavkriz.cz; jedná se o následující:

  • Jméno a příjmení (případně obchodní jméno, IČ a DIČ)
  • Fakturační a doručovací adresa (ulice, město, PSČ)
  • E‑mail
  • Telefon

Poskytovatel se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci, poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stránkami miloslavkriz.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. Poskytovatel se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu jeho osobní data vymaže z databáze.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Přístup k informacím ukládaným ve Vašem koncovém zařízení (použití cookies)

Pro sledování Vašich preferencí při návštěvě našich internetových stránek, které umožňuje neustálou optimalizaci obsahu podle vašich individuálních přání, používá Poskytovatel soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka ukládá na Váš pevný disk. Umožňují identifikaci Vašeho počítače, ale nezjišťují ani neukládají žádné Vaše osobní údaje. Cookies Vašemu počítači nezpůsobí žádné poškození a nemohou obsahovat viry. Ukládání cookies na Vašem počítači můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Funkce internetové stránky pak mohou být za určitých okolností omezeny.

 

Správa cookies

Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Soubory cookies používáme ke správné funkčnosti našich stránek, k zajištění hladkého průběhu rezervací a při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji.

Jestliže nechcete přijímat cookies, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče. Funkce Nápovědy přímo ve vašem prohlížeči vysvětluje, jak změníte toto nastavení. Můžete také navštívit stránky www.aboutcookies.org, které obsahují podrobné informace o tom, jak spravovat soubory cookies v široké škále prohlížečů.

Berte prosím na vědomí, že při zablokování cookies nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek.

 

Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho používání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání našich internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče (viz výše). Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Další informace naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs (všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat).

 

Další analytické nástroje

Na našich webových stránkách mohou být občas použity i další analytické nástroje k anonymnímu vyhodnocování jejich návštěvnosti a aktivit na nich. Zpracování dat je podobné jako u Google Analytics. Shromažďování a zpracování dat můžete zabránit blokováním sledovacích prvků (tzv. Do Not Track) v nastavení prohlížeče. Aktuálně se jedná o službu Hotjar, zpracovatel dat Hotjar Ltd – více informací na https://www.hotjar.com/legal.

 

Máte dotaz?

Máte-li dotaz k ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na emailu: mk@miloslavkriz.cz.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od 1. února 2019 a vydává je Ing. Miloslav Kříž.

Kontaktujte mě

Pro další informace či konkrétní domluvu prosím zavolejte nebo pošlete mail či SMS.

731 401 854

(je možné kliknout pro volání)

Copyright © 2021 Miloslav Kříž